تکواندو کاران دختر و پسران شهرقدسی با حضور در رقابتهای استان تهران موفق به کسب عناوین درخشان شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ رقابتهای آزاد قهرمانی پومسه استان در دو گروه بانوان و آقایان به منظور شناسایی نفرات برتر جهت ورود به اردو با حضور ۱۴۰ پومسه رو در بخش پسران و ۲۸۳ ورزشکار در بخش بانوان  در دو بخش برتر و دسته یک و تمامی رده های سنی و رده های کمربندی سبز _آبی و قرمز _ مشکی ، صبح اواخر خرداد ماه در سالن تکواندو زنده یاد سید سعید مهیمن برگزار شد.

تکواندو کاران شهر قدسی با پیش از رقیبان خود موفق به کسب مدالهای رنگارنگ شدند.

اسامی نفرات برتر به شرح ذیل می باشد:

در بخش پسران:

آرمین عبداله پور            مقام دوم

محمد علی حقی- بنیامین سعیدی            مقام سوم          مربی: محمد هاشمی

امیرعلی برزگر      مقام دوم

امیرعلی حیدری – رادین جعفری- آریا ناجی            مقام سوم

مربیان: علیرضا جعفری- محمد چوکان لویی- علیرضا علیجانی

ماهان شفیعی مقدم     مقام اول

ارشیا عمویی – ماهان لطیفی-  سورنا میرزایی       مقام سوم         مربی علی کاظمی

در بخش دختران:

النا مهدور مقام سوم                  مربی سمیه حسینی

زهرا مقدم مقام اول پومسه تیمی

زهرا زمانی مقام دوم پومسه انفرادی

سوگند کرمی – فاطمه نورمحمدی مقام سوم پومسه افرادی

مربی زهرا زمانی

آیناز عسگری مقام اول پومسه انفرادی برتر

ساغر عباسی- باران محمد تقی مقام دوم پومسه انفرادی برتر

مربی: محمدی