رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس در نخستین نشست کمیته تخصصی ازدواج و تعالی خانواده گفت: موضوع ازدواج از جمله موضوعات مهم جوانان است که نیازمند همکاری تمامی دستگاههای مربوطه می باشد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ کمیته تخصصی ازدواج و تعالی خانواده به میزبانی اداره ورزش و جوانان به ریاست حسن پارسافر رئیس اداره با حضور حقیقی مسئول امور جوانان و نمایندگان تام الاختیار جوانان ادارات شهرستان قدس تشکیل شد.

در این نشست مباحثی همچون ترویج فرهنگ ازدواج به هنگام، اگاهانه، آسان و پایدار- ترویج فرهنگ مشاوره ازدواج و خانواده- تسهیل ازدواج جوانان با مشارکتهای عمومی (در امر جهیزیه)- فرهنگسازی مقابله با تشریفات دست و پاگیر در امر ازدواج- معرفی الگوهای ازدواج ساده و موفق- مقابله با بالا رفتن سن ازدواج- درج عناوین روزهای هفته ازدواج در سطح شهرستان- استفاده از ظرفیت مشاوران مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و فعالیت خیرین- برگزاری جشنهای وصال (ازدواج دانشجویی) آسیب شناسی موضوعات ازدواج و خانواده مورد گفتگو قرار گرفت.