طی حکمی از سوی دکتر سید محمد بنی جمالی سرپرست هیات پزشکی ورزشی شهرستان قدس منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ طی حکمی از سوی بنی جمالی رئیس هیات پزشکی ورزشی استان تهران، داریوش ایلانلو به عنوان سرپرست هیات پزشکی ورزشی شهرستان قدس منصوب شد.

در حکم ایان آمده است:

جناب آقای دکتر داریوش ایلانلو

با سلام

احتراما به استناد آئین نامه فعالیت هیات پزشکی ورزشی استانی و شهرستانی و با عنایت به پیشنهاد ریاست محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس به موجب این حکم به عنوان سرپرست هیات پزشکی ورزشی شهرستان قدس منصوب می شوید تا به نمایندگی از طرف هیات پزشکی ورزشی استان با همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان نسبت به انجام امور محوله مطابق به آئین نامه مربوطه اقدام نمائید.

امید است بانظم و انظباط مالی، نهایت تلاش و کوشش خویش را در جهت ارتقای سطح کمی و کیفی پزشکی ورزشی، ارائه خدمات مطلوب پزشکی ورزشی به جامعه ورزشی شهرستان بکار گرفته و در این راه توفیق روز افزون جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم.