ربیعی معاون فرهنگی امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان با پارسافر رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ در ابتدای این نشست حسن پارسافر ضمن خیرمقدم به معاونت امور فرهنگی و جوانان اداره‌کل با اشاره بر اهمیت خدمات رسانی به جوانان و هموار کردن راه برای موفقیت این قشر گزارشی از اقدامات صورت گرفته این حوزه در شهرستان قدس ارائه داد.

محمدعلی ربیعی معاون امور فرهنگی و جوانان اداره‌کل با حضور در شهرستان، پیرامون افزایش تعامل جوانان منطقه در خصوص تشکیل سمن‌های مردم نهاد، خانه جوان، برگزاری جلسات ستاد ساماندهی، برگزاری کمیته های تخصصی، برگزاری کارگاههای آموزشی با پارسافر رئیس و حقیقی مسئول واحد امور فرهنگی و جوانان این اداره به گفت و گو پرداختند.