در نشست رئیس اداره ورزش و جوانان با هیات بدنسازی و پرورش اندام شهرستان قدس، اعضا و مسئولان کمیته های این هیات معرفی و احکام آنان اعطا شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ در این نشست که حسن پارسافر رئیس اداره ورزش و جوانان و اعضای هیات بدنسازی و پرورش اندام این شهرستان حضور داشتند در خصوص نظارت بر باشگاه های بدنسازی و جلوگیری از استفاده غیر قانونی مکمل ها و داروهای نیروزا، توجه به بحث آموزش و ارتقای سطح فنی مربیان و داوران، … و برگزاری مسابقات به گفتگو پرداخته شد.

در پایان این نشست طی حکمی از سوی ابراهیم کریمی سرپرست هیات بدنسازی و پرورش اندام قدس اعضای جدید این شهرستان را به شرح ذیل معرفی شدند.

حسین مقدم                    دبیر

داود احمدیان                 نائب رئیس آقایان

مقدم                             نائب رئیس بانوان مریم

هادی نادری                    عضو عیات رئیسه

اکبر یاحق                       مسئول کمیته قوی ترین مردان