دوره سطح بندی داوران استان تهران جهت قضاوت در رویدادهای استانی به میزبانی هیات تکواندو شهرستان قدس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ دوره سطح بندی داوران در دو بخش مردان و زنان در تمامی درجات  به منظور تعیین سطح دانش فنی داوران جهت قضاوت در رویدادهای استانی و حوزها و شهرستانها در دو بخش کیوروگی و پومسه در خانه تکواندو شهرستان قدس برگزار شد.

بر اساس این گزارش دوره سطح بندی در بخش آقایان پنجشنبه ۱۸ خرداد ماه با شرکت ۳۰ نفر از علاقه مندان با مدرسی بهرام صادقی و در بخش بانوان جمعه ۱۹ خرداد با شرکت ۲۸ نفر با مدرسی فلور آقاتی، آموزشهای لازم جهت قضاوت در تمامی رویدادهای استانی، حوزه و شهرستان ها ارائه داده شد.