رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس با مراجعین به صورت چهره به چهره دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ در ادامه برنامه‌های ملاقات های مردمی رئیس این اداره با مردم، روز سه شنبه ۹ خردادماه حسن پارسافر در جهت تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایتمندی مراجعین، با شهروندان به صورت چهره به چهره دیدار و از نزدیک به بررسی مسائل و پیگیری مطالبات پرداخت.

شهروندان و اربابان رجوع محترم که مایل به ملاقات حضوری با رئیس اداره می‌باشند، می‌توانند با تماس با شماره ۴۶۸۴۵۰۰۰ – ۴۶۸۲۲۲۶۱ جهت انجام ملاقات عمومی، اقدام نمایند.