مسئول کمیته خدمات درمانی هیات پزشکی ورزشی استان تهران با حضور در محل اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس عملکرد این واحد را مورد ارزیابی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ در این نشست مسئول کمیته خدمات درمانی هیات پزشکی ورزشی استان تهران با اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته برای تحقق انتظارات جامعه ورزشی شهرستان قدس از مجموعه پزشکی ورزشی گفت: امیدواریم با توجه به ظرفیت های بسیار خوبی که در مجموعه پزشکی ورزشی شهرها و مناطق مختلف استان وجود دارد، بتوانیم طی یک زمان بندی مشخص گام های اساسی برای توسعه سخت افزاری و نرم افزاری پزشکی ورزشی در شهرستانها برداریم.

در ادامه این دیدار حسن پارسافر رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس ضمن ارائه گزارشی در خصوص فعالیت ها و خدمات کمیته درمان اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس به بیان پیشنهاداتی برای پیشرفت و نیل به اهداف مد نظر پرداخت.