مسئول پیگیری امور ادارات ورزش و جوانان غرب استان، یکی از راههای برون رفت ورزشی را مربوط به جذب حامی مالی دانست و گفت: این مهم می تواند به توسعه ورزش شهرستانهای استان تهران بیانجامد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ در جلسه شورای اداری اداره‌ ورزش و جوانان شهرستان قدس که با حضور نکولعل آزاد مسئول پیگیری امور ادارات ورزش و جوانان غرب استان تشکیل شد، مباحث مختلف ورزشی در حوزه ورزش و جوانان از جمله پیگیری پروژه های نیمه تمام ورزشی، جذب اسپانسر، برگزاری و میزبانی مسابقات در سطوح مختلف، معشیت نیروی انسانی، برگزاری فرایند مزایده اماکن ورزشی، غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان، برگزاری دوره های آموزشی و … مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست نکولعل آزاد مسئول پیگیری امور ادارات ورزش و جوانان غرب استان با اشاره بر مدیریت مطلوب پارسافر، توانایی واحدهای اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس در این زمینه خوب و کارآمد برشمرد و گفت: تسلط کارکنان ادارات در واحدهای مربوطه یکی از رویکردهای این دستگاه محسوب می شود که توانسته عملکرد ارزشمندی را از خود به جای بگذارد.

در ادامه حسن پارسافر رئیس اداره ورزش و جوانان ضمن قدردانی از حضور مسئول پیگیری امور ادارات ورزش و جوانان غرب استان در شهرستان قدس بیان کرد: طی سفر یکروزه مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران در سال گذشته به این شهرستان، با تعامل و همکاری مسئولین شهری اقدامات شایسته ای برای توسعه و کمک به زیرساختهای ورزشی این شهرستان در حال انجام است.