نکولعل آزاد مسئول پیگیری امور ادارات ورزش و جوانان غرب استان تهران به همراه حسن پارسافر رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس از روند بازسازی استخر آبشار بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ پس از برگزاری نشست شورای اداری مسئولین به منظور اطلاع از آخرین وضعیت تعمیر و بازسازی همچنین بررسی برخی مشکلات و کاستی های موجود از جمله زیرساخت، فرسودگی تاسیسات و … از استخر سرپوشیده آبشار بازدید بعمل آوردند.

طی این بازدید پیمانکار پروژه مذکور، گزارشاتی را در خصوص پیشرفت روند اجرایی استخر سرپوشیده آبشار به حاضرین ارائه کرد.