حسن پارسافر رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس به همراه محمدباقر قیومی رئیس کمیسیون ورزش شورای اسلامی طی برنامه ی یکروزه از روند بازسازی استخر آبشار بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ طی این بازدید پیمانکار پروژه مذکور، گزارشاتی را در خصوص پیشرفت روند اجرایی استخر سرپوشیده آبشار به حاضرین اداره ارائه کرد.

در ادامه حسن پارسافر ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته در جهت تسریع در روند اجرایی پروژه تاکید و از پیمانکار خواستار اهتمام در تکمیل این پروژه شد.