حسن پارسافر رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس در پیامی هفته ارتباطات و روابط عمومی را تبریک گفت .

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس ؛ در متن پیام ایشان آمده است: اهمیت جایگاه روابط عمومی در عصر ارتباطات و در دورانی که اطلاع‌رسانی در همه عرصه‌ها پیشتاز است، دوچندان شده است به گونه ای که موفقیت سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌ها و دوامشان در عرصه‌ها و فعالیت های تخصصی به عملکرد روابط عمومی‌های آن‌ها وابسته است.

روابط عمومی همان چیزی است که اگر درست شناخته شود و به طور اصولی به آن پرداخته  شود عنصری اساسی برای به تحقق پیوستن ارزش‌ها، ایجاد تفاهم متقابل، درک درست واقعیت، موقعیت‌های شغلی و اجتماعی و صدها هدف دیگر است که نیل بر آن ها به طور دقیق به وجود روابط عمومی موثر بستگی دارد.

لذ ا  ۲۷ اردیبهشت ماه روز روابط عمومی و ارتباطات را به تمامی هم‌سنگران این عرصه تبریک عرض نموده و امیدوارم در پیشبرد اهداف عالیه نظام در مسیر رهنمودهای مقام معظم رهبری ثابت‌قدم و در پرتو عنایات الهی موفق و پیروز باشید.