در نشست رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس با دهیار شهرک دانش بر تعامل، همیاری و همکاری مسئولان شهری در راستای توسعه ورزش و فعالیتهای بدنی در شهرک دانش به گفتگو پرداخته شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ این جلسه با هدف بررسی مشکلات ورزش در روستاها و برگزاری مسابقات ورزشی روستائیان با حضور حسن پارسافر رئیس اداره ورزش و جوانان، سید اسماعیل موسوی دهیار شهرک دانش در محل شهرک دانش تشکیل شد.

در ادامه، مشکلات و دغدغه ورزش این شهرک، رفع نواقص موجود و توسعه زیرساخت های ورزشی مورد بررسی قرار گرفت.

گفتنی است در این نشست کرمی معاون فنی ورزشی اداره ورزش و جوانان چناقچی سرپرست هیات روستایی و بازیهای بومی محلی شهرستان قدس نیز حضور داشتند.