کارگاه آموزشی فرزند آوری و مهارت های فرزندپروری به مناسبت هفته ملی جمعیت در محل اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ با توجه به لزوم برنامه ریزی جهت دوره های آموزشی ویژه بانوان جوان، به همت امور جوانان اداره ورزش و جوانان کارگاه آموزشی با موضوع فرزند آوری و مهارتهای فرزندپروری با حضور بیش از سی شرکت کننده در سالن اجتماعات اداره ورزش و جوانان تشکیل شد.

شایان ذکر است؛ در این کارگاه به موضوعات مرتبط با فرزند پروری از جمله: نیازهای اولیه کودکان از منظر جسمی و روانی، و چگونگی برطرف کردن نیازها، خلق و منش کودکان از دیدگاه روانشناسی شناختی و چگونگی برخورد با کودکان دارای خلق های متفاوت، وراثت و چگونگی تاثیر آن بر چرخه های زیستی و چگونگی برخورد با آن، سبک های فرزند پروری و چگونگی استفاده از رویکرد حمایتی از کودکان، حل مسئله و چگونگی راه حل گشایی در برخورد با کودکان و تفاوت فرزندپروری علمی با فرزندپروری سنتی توضیحاتی ارائه داده شد.