به مناسبت گرامیداشت هفته سلامت، همایش کوهپیمایی برزرگ خانوادگی با حضور شهروندان شهر قدسی در محل دره ازگی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ این همایش به مناسبت گرامیداشت هفته سلامت، با مشارکت اداره ورزش و جوانان، سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری، شبکه بهداشت و درمان، هیات های کوهنوردی و صعودهای ورزشی، ورزشهای همگانی و آمادگی جسمانی، با حضور حسن پارسافر رئیس اداره ورزش و جوانان به همراه روسا و اعضای هیاتهای ورزشی ورزشهای همگانی، کوهنوردی و صعودهای ورزشی و آمادگی جسمانی در منطقه دره ازگی برگزار شد.