با صدور حکمی از سوی رئیس هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی استان تهران کیوان چناقچی بعنوان سرپرست این هیات در شهرستان قدس منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ بنا به پیشنهاد حسن پارسافر رئیس اداره ورزش و جوانان طی حکمی از سوی حسن داورزنی رئیس هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی استان کیوان چناقچی بعنوان سرپرست این هیات در شهرستان قدس معرفی شد.

در متن حکم انتصاب ایشان آمده است:

جناب آقای کیوان چناقچی


باسلام

احتراما؛ به استناد نامه اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس، به موجب این ابلاغ بعنوان” سرپرست هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی شهرستان قدس” منصوب می گردید.

امید است با امعان نظر به مراتب ذیل و برنامه ریزی مطلوب و بهره گیری از ظرفیت های بالقوه و فرصتهای موجود شهرستان در راستای تحقق اهداف هیات استان به ویژه تثبیت و ارتقاء جایگاه فرهنگی، ارزشی و علمی ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی اهتمام ویژه معمول فرمایید.

۱٫توسعه و تعمیم ورزش در مناطق روستایی و عشایری به منظور توانمند سازی و ارتقاء سطح سلامت و بهره وری جامعه مخاطب.

۲٫احیاء و ترویج و توسعه ورزش سنتی و بازیهای بومی محلی.

۳٫حمایت و پشتیبانی از فرآیندهای توسعه ورزش قهرمانی

۴٫تربیت نیروی انسانی متخصص منطقه با ظرفیت های علمی و هماهنگی با سیاست های هیات

۵٫تعامل مستمر با سازمانهای مرتبط و استفاده بهینه از ظرفیتهای بخش خصوصی و غیر دولتی