رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس در نخستین جلسه کمیته تخصصی اوقات فراغت بر ضرورت برنامه ریزی جدی برای اوقات فراغت نوجوانان و جوانان با همکاری ادارات و دستگاه های مرتبط تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ اولین جلسه کمیته تخصصی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان شهرستان قدس به ریاست حسن پارسافر رئیس اداره، با حضور حقیقی مسئول امور جوانان اداره ورزش و جوانان کارشناسان و نمایندگان دستگاههای اجرایی با هدف بررسی غنی سازی برنامه های اوقات فراغت تشکیل شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس با اشاره به پیش رو بودن تعطیلات تابستانی بیان کرد: اوقات فراغت نوجوانان و جوانان یکی از مهم ترین مسائلی است که گذراندن صحیح آن در آینده نوجوانان موثر خواهد بود به همین منظور در نظر داریم با برنامه ریزی منسجم و متمرکز برای این موضوع بهترین برنامه‌ها را در سطح شهرستان انجام دهیم.

حسن پارسافر در ادامه بر ضرورت ایجاد و گسترش فضاهای مناسب و مطلوب برای گذران اوقات فراغت و ارائه طرح‌های عمومی متنوع که به نحوی به کیفیت و کمیت گذران اوقات فراغت کمک کند‌، تاکید کرده و خواستار اهتمام ویژه کلیه دستگاه های ذیربط شهرستان بر این موضوع شد.

در پایان بعد از تبادل نظر اعضا مواردی در خصوص اوقات فراغت دستگاهها به تصویب رسید و مقرر شد کلیه دستگاههای عضو در خصوص غنی سازی اوقات فراغت برنامه ها ی خود را به کمیته مشخص شده اعلام نمایند.