سرپرست هیات ژیمناستیک استان تهران از “حسن پارسافر” رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ در متن تقدیر نامه “سید جمال قاضی” به حسن پارسافر آمده است: جناب آقای حسن پارسافر رئیس محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس، یقینا توسعه و پیشرفت ورزش شهرقدس، مرهون تلاش بی دریغ مسئولین خدوم و دلسوزی هم چون شما می باشد.

که همواره جهت تعالی و ارتقاء ورزش این شهر قدم برداشته و خدمتگزارای را افتخاری بزرگ و پاسخگویی را وظیفه این مهم برای خویشتن می دانند؛ لذا برخود وظیفه می دانیم به مصداق حدیث شریفه من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق از عنایات و توجه جنابعالی به امر توسعه ورز شهای پایه و همگانی جهت توسعه ورزش ژیمناستیک شهر قدس قدردانی نمائیم.