به مناسبت ۹ اردیبهشت ماه روز ملی شوراها حسن پارسافر به همراه یداله کرمی معاون فنی ورزشی اداره با حضور در ساختمان شورای اسلامی این روز را به اعضای شورا تبریک گفت و از حمایتهای ویژه شورا و شهردار در خدمت رسانی به شهروندان به ویژه ورزشکاران قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ در این دیدار صمیمانه سعید ندیری رئیس شورای اسلامی شهرقدس با اشاره به اقدامات مطلوب در حوزه ورزش و جوانان در این شهرستان گفت: اداره ورزش و جوانان تا کنون عملکرد قابل توجهی در خصوص ” سفر مدیر کل ورز ش و جوانان استان تهران به شهرستان، پیگیری مستمر برای جذب اعتبارات استانی و شهرستانی به منظور تکمیل پروژه های نیمه تمام ورزشی و تعامل همه جانبه با نهادهای دولتی و … نظارت بر اماکن ورزشی، میزبانی برگزاری مسابقات استانی و کشوری،ساماندهی اماکن ورزشی” صورت گرفته است که قابل تقدیر می باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر قدس ادامه داد: درست است که در شهرستان قدس با کمبود سرانه ورزشی مواجه هستیم اما میتوانیم با همکاری تمام نهادها و ارگانهای دولتی و انتظامی از این سرانه اندک به نحو مطلوب برای ترغیب شهروندان به امر ورزش و نیز نشاط اجتماعی بهره برداری لازم را ببریم.