در بازدید میدانی کارشناسان واحد نظارت فنی براماکن ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران فرایند پیشرفت بازسازی استخر آبشار و پروژه های نیمه تمام ورزشی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ پیگیری های مستمر حسن پارسافر رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس منجر به پیشرفت مطلبوب این پروژه های نیمه تمام شد که با تکمیل نهایی این طرح ها گام های بلندی برای توسعه زیر ساختهای ورزشی شهرستان برداشته می شود.

در این بازدید جعفری و صالحی کارشناسان واحد نظارت فنی براماکن ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران به همراه صفدر حسینی مسئول حراست غرب استان تهران، حسن پارسافر رئیس اداره ورزش و جوانان از روند پیشرفت فیزیکی استخر آبشار و زمین چمن مجموعه ورزشی شهدا و همچین دیواره صخره نوردی و سالن شهدای گمنام بازدید بعمل آوردند.