با صدور حکمی از سوی سرپرست هیات آمادگی جسمانی استان تهران سحر همتی بعنوان سرپرست این هیات در شهرستان قدس منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ بنا به پیشنهاد حسن پارسافر رئیس اداره ورزش و جوانان طی حکمی از سوی محمد امیر عظیمی سرپرست هیات آمادگی جسمانی استان سحر همتی بعنوان سرپرست این هیات در شهرستان قدس معرفی شد.

در متن حکم انتصاب ایشان آمده است:

سرکار خانم سحر همتی

با سلام و آرزوی توفیق و بهروزی

با استعانت از درگاه ایزد منان و با عنایت به اهمیت توسعه ورزش آمادگی جسمانی در سطح استان تهران، نظر به مراتب تعهد و تخصص سرکار عالی، به موجب این حکم به سمت ” سرپرست هیات آمادگی جسمانی شهرستان قدس” منصوب می شوید.

امید است با استفاده از توانمندی های مادی و معنوی هیات ورزشهای آمادگی جسمانی استان تهران و به کارگیری همکاران متدین، متعهد و متخصص، شاهد رشد و توسعه ورزش آمادگی جسمانی استان تهران باشیم.

امیدوارم در کلیه امور محوله موفق و موید باشید.