ابوالفضل قناعتی رئیس بدنسازی و پرورش اندام استان تهران با حضور در شهرستان قدس با حسن پارسافر دیدار نمود.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ در این دیدار ابوالفضل قناعتی رئیس بدنسازی و پرورش اندام استان تهران به ظرفیت و پتانسیل ورزشی بدنسازی در شهرستان قدس اشاره کرد و گفت: شهر قدس با توجه به وجود استعدادهای ناب و قهرمانان به نام ورزشی یکی از پر ظرفیت ترین شهر در سطح استان است.

در ادامه حسن پارسافر با اشاره به اینکه بدنسازی و پرورش اندام یکی از رشته های پرمخاطب ورزشی می باشد که همواره مورد توجه اکثر ورزشکاران قرار می گیرد گفت: حضور مسئولان استانی در شهرستان نشانه اهمیت دادن به جوانان و استعدادهای شهرستان در حوزه ورزشی می باشد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس ادامه داد: ساماندهی باشگاه های این رشته در خصوص اخذ مجوز تجهیز و نوسازی دستگاه ها و امکانات ورزشی باشگاه ها، رعایت بهداشت و توجه به استانداردهای لازم در سطح باشگاه های بدنسازی شهرستان میتواند باعث جهش بیشتر ورزشکاران و کسب عناوین قهرمانی شود.

در ادامه اعضای حاضر برنامه ها و پیشنهادات خود را بیان نموده و تصمیمات مربوطه در خصوص توسعه این رشته ورزشی اتخاذ شد.