طی این نشست رحیمی پیمانکار پروژه مذکور، گزارشاتی را در خصوص پیشرفت روند اجرایی زمین چمن مصنوعی شهدا به رئیس اداره ارائه کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ حسن پارسافر با اشاره به اینکه سرانه ورزشی شهرستان جوابگوی علاقه مندان و ورزشکاران نیست اظهار داشت: در نظر داریم با تکمیل پروژه ورزشی زمین چمن شهدا در جهت رشد و توسعه ورزش همگانی و قهرمانی رشته ورزشی فوتبال گام های جدی را برداریم.

در ادامه پارسافر ضمن قدر دانی از اقدامات صورت گرفته در جهت تسریع در روند اجرایی پروژه تاکید و از پیمانکار خواستار اهتمام در تکمیل این پروژه شد.