جلسه شورای اداری اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس در خصوص اهداف و برنامه‌های فرهنگی ورزشی سال جدید در دفتر مدیریت این اداره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ این جلسه به ریاست حسن پارسافر رئیس اداره با حضور معاونین و مسئولان واحدها تشکیل و بر اجرای هر چه بهتر برنامه های فرهنگی ورزشی در سال پیش رو تاکید شد.

همچنین اعضای حاضر در جلسه پس از ارائه گزارشی مختصر از اقدامات و فعالیت های فرهنگی، ورزشی انجام شده در حوزه ورزش و جوانان و نیز برنامه های پیشنهادی خود، به بحث و تبادل نظر پرداختند.