جشنواره بهار در بهار (بهار طبیعت، بهار قرآن) در شهرستان قدس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ جشنواره بهار در بهار (بهار طبیعت، بهار قرآن) با اجرای مسابقات دارت و فوتبال روی میز در بخش آقایان با حضور کرمی معاون فنی ورزشی اداره ورزش و جوانان برگزار و در پایان به شرکت کنندگان جوایزی اهدا شد.