فرماندار قدس در دیدار با تعدادی از فعالین حوزه  فوتبال شهرستان بر موضوع احصای مشکلات این حوزه در راستای رفع معضلات و برگزاری نشست‌های تخصصی تاکید کرد.
به گزرش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ وحید گلی‌کانی در این دیدار با اشاره به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی بیان کرد: می‌بایست نسبت به معرفی ظرفیت‌های حوزه ورزش در راستای آشنایی شهروندان اقدام نمود و باتوجه به مغفول ماندن بعضی از امکانات در شهرستان می‌توان از ظرفیت‌ بخش خصوصی به منظور استفاده ورزشکاران خصوصا فوتبالیست‌ها بهره برد.
وی افزود: اداره ورزش به عنوان متولی این حوزه نسبت به شناسایی ظرفیت‌های مغفول مانده و احصای مشکلات حوزه فوتبال با شنیدن دغدغه‌های ورزشکاران فعالیت کند و نشست بعدی با حضور مسئولین استانی و شهرستانی در ابتدای سال آتی برگزار تا موضوعات به صورت تخصصی‌تری بررسی شود.