در اجرای ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و دستورالعمل شماره ۵۸۶۲۰۶ مورخ ۹۵/۰۴/۰۵ و اصلاحیه شماره ۱۳۴۲۵۹۰ مورخ ۹۶/۰۵/۲۵ سازمان برنامه و بودجه ، بدینوسیله اداره کل ورزش و جونان استان تهران در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق فراخوان عمومی به بخش غیر دولتی واگذار نماید.

لذا از کلیه متقاضیان سرمایه گذاری دعوت می گردد با مراجعه به دبیرخانه ماده ۲۷ اداره کل ورزش و جوانان استان تهران به آدرس مندرج در بند ۱ همین آگهی نسبت به تهیه اسناد مربوطه در مهلت مقرر شرکت و در مزایده اقدام نمایند.

🔴نام پروژه
بازسازی و مرمت استخر سرپوشیده آبشار
🔴نشانی پروژه
شهرقدس- جنب اداره ورزش و جوانان
🔴مدل واگذاری
ROLT
🔴میزان سرمایه گذاری به ریال
۱۴۳۸۰۰۰۰۰۰۰
🔴میزان سپرده شرکت در فراخوان به ریال
۲۷۶۰۰۰۰۰۰
🔴میزان اجاره پایه به ریال
۲۵۵۰۰۰۰۰۰

 

توضیحات:
۱-دریافت اسناد فراخوان: کلیه متقاضیان لازم است در ساعات اداری از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ تا پایان وقت اداری ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ با ارائه درخواست کتبی رسمی و همراه داشتن فلش مموری  به اداره کل ورزش و جوانان استان تهران به نشانی تهران- میدان بهارستان- خیابان سپاه- روبروی بیمارستان طرفه- کوچه استقلال- اداره کل ورزش و جوانان استان تهران ساختمان شماره ۱، طبقه زیر همکف، دبیرخانه ماده ۲۷ مراجعه نمایند.

۲-مهلت بازدید از پروژه : هریک از متقاضیان می توانند از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ با مراجعه به نشانی پروژه مورد نظر خود از وضعیت پروژه مطلع گردند.

۳-مهلت تکمیل و ارائه اسناد فراخوان : متقاضیان می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه  ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ اسناد فراخوان تکمیل شده را در قالب پاکت لاک و مهرشده به دبیر خانه ماده ۲۷ اداره کل ورزش و جوانان استان تهران در ازای رسید تحویل نمایند.

۴-ضمانت نامه شرکت در فراخوان بصورت ضمانت نامه بانکی سه ماهه قابل تمدید و مطابق با ضوابط تعیین شده در آئین نامه معاملات دولتی به نفع سرمایه پذیر ( اداره کل ورزش و جوانان استان تهران) یا واریز سپرده نقدی به شماره شبا  ۵۳۰۱۰۰۰۰۴۰۷۴۰۰۵۵۰۷۸۶۵۵۹۲ IR
به نام تمرکز وجوه سپرده نزد بانک جمهوری اسلامی ایران با شناسه واریز ۹۲۹۱۲۸۵۷۴۱۹۳۳۵۱۳۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱۱ ارائه گردد.

۵-موعد بازگشایی اسناد فراخوان:در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰ در محل اداره کل ورزش و جوانان بازگشایی خواهد شد.

۶-انعقاد قرارداد با منتخب فراخوان پس از رعایت تشریفات قانونی، توسط اداره کل ورزش و جوانان صورت خواهد گرفت.

۷-اداره کل ورزش و جوانان استان تهران در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.

۸-هزینه دو نوبت آگهی روزنامه و کارشناسی بر عهده برندگان فراخوان می باشد.

۹-مزایده گر یا نماینده رسمی او در روز بازگشایی پاکات می توانند در مراسم حضور داشته باشند.

۱۰-رعایت قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی

۱۱-پاکت الف شامل اصل موارد مندرج در بند ۴

۱۲-پاکت ب شامل مدارک احراز هویت افراد حقیقی و اساسنامه اولین آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات در روزنامه رسمی مربوط به اشخاص حقوقی- وضعیت خدمت نظام وظیفه- احراز توان مالی سرمایه گذار از جمله پرینت میانگین حساب یکساله سرمایه گذار با مهربانک و با ارزش دارایی های ثابت (منقول و غیر منقول) و یا اسناد مالکیت که با نظر کارشناس رسمی ارزش گذاری شده باشد و یا بالاترین درآمد ناخالص سالیانه در اظهارنامه مالیاتی در یکی از پنج سال گذشته.

۱۳-پاکت ج شامل فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت و جدول تفکیک

۱۴-مزایده گر ذیل کلیه برگه های اسناد مزیده به ویژه موافقت نامه را با عبارت قبول دارم مهر و امضاء می نماید

۱۵-دبیرخانه ماده ۲۷ با شماره  تلفن ۷۷۶۵۳۵۹۱ آماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان خواهد بود.

شناسه آگهی: ۱۴۴۳۷۱۹                                                    م الف/ ۴۱۵۴