از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران مجوز باشگاه ورزشی شهید سهلورد در این شهرستان صادر شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ با تلاش، جدیت و نظارت مستمر بر فعالیت باشگاهداران و تشویق موسسان به تشکیل پرونده و اخذ مجوز فعالیت توسط واحد اماکن و نظارت این اداره مجوز باشگاه ورزشی شهید سهلورد از سوی کمیسیون ماده ۵ استان تهران صادر و به صغری جعفری موسس این مکان ورزشی اعطا شد.