مطابق روال سه شنبه های هر هفته، جلسه ملاقات مردمی حسن پارسافر سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان با شهروندان، در راستای پاسخگویی شایسته به درخواست و مطالبات مردمی، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ جلسه ملاقات مردمی سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان بر محور شهروند مداری، با شاخص پاسخگویی و اجرای طرح تکریم شهروندان، ورزشکاران، جوانان، قهرمانان، پیشکسوتان هفته ای یک بار در روز سه شنبه برگزار می شود که متقاضیان مشکلات و مسائل خود را به صورت رو در رو با سرپرست اداره مطرح می کنند .
شهروندان و اربابان رجوع محترم که مایل به ملاقات حضوری با سرپرست اداره می‌باشند، می‌توانند با تماس با شماره ۴۶۸۴۵۰۰۰ – ۴۶۸۲۲۲۶۱ جهت انجام ملاقات عمومی، اقدام نمایند.