یداله کرمی معاون فنی ورزشی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس در طرح تراز مکتب حاج قاسم اداره‌کل، بعنوان کارمند نمونه معرفی و از وی تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ همایش یک‌روزه با مسئولان وزارت ورزش و جوانان، با حضور دکتر سجادی وزیر ورزش و جوانان، معاونان وزارت ورزش و جوانان، علی جوادی مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، معاونان، مدیران ستادی و رؤسای ادارات ورزش و جوانان حوزه‌ها و شهرستان‌های استان در سالن آمفی‌تئاتر اداره‌کل برگزار شد، نفرات نمونه معرفی شده از سوی ادارات شهرستان، حوزه ها و ستادها در راستای طرح تراز مکتب حاج قاسم، مورد تقدیر قرار گرفتند.