به منظور شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس در سطح استان تهران، شورای اداری به ریاست حسن پارسافر در محل این اداره تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ در همایش یک‌روزه با مسئولان وزارت ورزش و جوانان، شاخص های ارزیابی عملکرد ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ توسط اداره کل ورزش و جوانان استان تهران مورد ارزیابی قرار گرفت که در آن ادارات حوزه ها و شهرستانها توانستند در واحدهای مختلف حائز رتبه شوند.

در این خصوص حسن پارسافر سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس نشستی را به منظور بررسی نقاط قوت و ضعف مسئولین واحدهای این اداره برگزار کرد و نکاتی را در راستای عملکرد بهتر در سه ماهه پایانی سال جاری به سمع همکاران این اداره رسانید.

در پایان این جلسه حسن پارسافر سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس از زهرا رحیمی مسئول روابط عمومی این اداره برای کسب عنوان نخست در اداره کل ورزش و جوانان استان تهران و نیز نسرین طاهری که توانست در شاخص های ارزیابی امور فرهنگی و جوانان اداره کل، جایگاه دوم را بدست آورد تقدیر بعمل آورد.