پور مقبلان گفت: دوره های آموزشی و مسابقات نجات غریق در این شهرستان باید احیا و مورد توجه قرار گیرد تا منجیان غریق با آمادگی کامل در شهرستان قدس رسالت خود را دقیق و جدی در راستای خدمت به مردم به نحو احسن انجام دهند.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ در دیدار علی پورمقبلان رئیس هیات نجات غریق و غواصی استان تهران با حسن پارسافر سرپرست اداره ورزش و جوانان در خصوص تعامل و همکاری مشترک میان اداره و هیات تاکید شد.

پورمقبلان در این نشست بر اهمیت آموزش جامعه هدف و برگزاری دوره های مختلف بر حسب ضرورت در شهرستان قدس تاکید کرد و گفت: برای موفقیت در بخشهای مختلف به خصوص این رشته ی ورزشی می بایست همکاری ها بیش از گذشته تقویت شود.

سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان از همکاری هیات نجات غریق استان تهران استقبال کرد و بهره گیری از تجربیات این هیات را برای توسعه هر چه بیشتر نجات غریق در ورزش شهرستان ارزشمند عنوان کرد.

حسن پارسافر با اشاره به وضعیت کنونی استخر سرپوشیده آبشار که به دلیل شرایط کرونایی حاکم بر کشور و عدم نظارت و نگهداری صحیح بلا استفاده مانده است گفت: امید است با عزم جهادی مسئولان استانی و شهرستانی در آینده‌ای نزدیک شاهد برون‌رفت بخش اعظمی از مشکلات استخر سرپوشیده آبشار و رفع دغدغه ورزشکاران شهرستان قدس به ویژه در رشته ورزشی شنا و نجات غریق باشیم.

گفتنی است در این جلسه کرمی معاون فنی ورزشی، حقیقی مسئول امور بانوان اداره ورزش و جوانان، غفاری رئیس هیات نجات غریق این شهرستان نیز حضور داشتند