پارسافر سرپرست اداره ورزش و جوانان با سرگرد ایمانی رئیس پلیس امنیت و اماکن عمومی شهرستان قدس دیدار و گفت وگو کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ این نشست به منظور نظارت بیشتر بر اماکن ورزشی و باشگاههای این شهرستان بود که در آن مقرر شد دو طرف همکاری های لازم را داشته باشند.

سرگرد ایمانی رئیس پلیس امنیت و اماکن شهرستان قدس با اشاره به ساماندهی مجموعه های ورزشی این شهرستان گفت: در این خصوص آمادگی هرگونه همکاری لازم با اداره ورزش وجوانان را داریم.

حسن پارسافر با بیان اینکه نظارت مستمر بر اماکن ورزشی موجب ساماندهی و یکسان سازی ارائه خدمات به  ورزشکاران و مربیان می شود گفت: یکی از اولویت های این اداره نظارت و رصد بیشتر در مجموعه های فاقد مجوز های لازم می باشد لذا از تمامی مدیران باشگاههای ورزشی شهرستان می خواهیم جهت تکمیل پرونده های خود به واحد اماکن ورزشی این اداره مراجعه کنند.

سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس ضمن قدردانی از سرگرد ایمانی و مجموعه نیروی انتظامی عنوان کرد: همکاری خوب و مناسب نیروی انتظامی جهت برگزاری برنامه های مختلف اداره ورزش و جوانان باعث توفیقات بیش از پیش به ویژه تامین امنیت برنامه ها شده است.