این نشست به ریاست حسن پارسافر سرپرست اداره، با حضور معاونین و مسئولین واحدهای اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ این نشست به منظور پیگیری مصوبات استانی و شهرستانی برگزار شد که در آن مهمترین دستاوردها برای رسیدگی به مشکلات حوزه ورزش این شهرستان صورت گرفت تا در اسرع وقت نسبت به رفع این مشکلات اقدامات لازم انجام گیرد.

حسن پارسافر در این نشست با اشاره بر اهمیت مصوبات سفر مدیر کل به شهرستان، پیگیری و اجرای این مصوبات را برای تکمیل پروژه های عمرانی ورزشی نیمه تمام شهرستان مهم ارزیابی کرد.