فرماندار قدس در دیدار با مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران گفت: شهرستان قدس از استعدادهای ورزشی بسیاری برخوردار است بنابراین باید نسبت به جذب و پرورش استعدادهای ورزشی شهرستان فعالیت شود.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس به نقل از سایت فرمانداری؛ وحید گلی‌کانی در دیدار با علی جوادی مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران با اشاره به پرورش استعدادهای شهرستان در حوزه ورزش بیان کرد: شهرستان قدس در حوزه ورزش از استعدادهای بسیاری برخوردار است که می‌بایست با برنامه‌ریزی نسبت به رشد، شکوفایی، جذب و پرورش این استعدادها فعالیت شود.

وی در رابطه با ارتقاء سرانه‌های ورزشی شهرستان قدس افزود: متاسفانه با ضعف در سرانه ورزشی شهرستان مواجه هستیم به طوری که این سرانه با استانداردهای لازم تفاوتی بسیاری دارد و ارتقاء آن نیازمند نگاه ویژه‌ی مسئولین استانی است.

فرماندار شهرستان قدس در خصوص اتمام پروژه‌های نیمه تمام شهرستان در حوزه ورزشی اظهار داشت: پروژه‌های نیمه تمام بسیاری در حوزه ورزشی شهرستان قدس موجود است که بایست با تخصیص اعتبارات لازم نسبت به اتمام آن فعالیت شود و جهت تعریف پروژه‌های جدید اقدامات لازم صورت گیرد.