این جلسه به ریاست حسن پارسافر سرپرست اداره ورزش و جوانان با حضور نمایندگان ، فرمانداری، ادارات تعزیرات، صمت و شبکه بهداشت و درمان، اداره آگاهی و پلیس امنیت تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ این نشست که در چارچوب طرح ساماندهی نظارت بر اماکن ورزشی تشکیل شد که در آن همکاری مشترک، تعامل دستگاههای اجرایی، نظارت و بازدید گسترده از اماکن ورزشی این شهرستان مورد تاکید قرار گرفت.

حسن پارسافر در این نشست بر ممنوعیت استفاده از هرگونه مکمل و داروهای نیروزا در اماکن ورزشی این شهرستان تاکید کرد و گفت: یکی از رویکردهای ورزشی توجه به سلامت جسم و روان جامعه است در این راستا قرار است کارگروه مشترکی از ورزش و جوانان، شبکه بهداشت و درمان، اصناف و نیروی انتظامی برای بازدید از باشگاه‌ها تشکیل شود.

سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس خاطرنشان کرد: اهمیت به وضعیت باشگاه‌های ورزشی، توجه بر تعرفه های مصوب و همچنین بازرسی مستمر از این اماکن موجب می‌شود تا افراد بیشتری به ورزش علاقه نشان دهند و همین امر می‌تواند ضامن سلامت اقشار مختلف جامعه شود.