حسن پارسا فر بصورت سر زده از سالنهای ورزشی شهرستان قدس بازدید بعمل آورد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ حسن پارسافر به همراه یداله کرمی معاون فنی ورزشی اداره ورزش و جوانان از سه اماکن ورزشی (سالن ورزشی شهرک دانش، سالن ورزشی حجاب و خانه ژیمناستیک) این شهرستان به منظور بررسی وضعیت موجود و رفع مشکلات مورد بازدید قرار دادند.