حسن پارسا فر سرپرست اداره ورزش و جوانان بصورت سرزده از فعالیت چند باشگاه ورزشی خصوصی در این شهرستان دیدن کرد.


به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ حسن پارسا فر سرپرست به همراه یداله کرمی معاون فنی ورزشی اداره به صورت سرزده از باشگاه های خصوصی سطح شهرستان بازدید به عمل آورند و رعایت دستورالعمل های بهداشتی و نظافت محیط باشگاه ها، رعایت نرخ شهریه در باشگاههای خصوصی، استفاده از مربیان دارای کارت مربیگری و الزام بیمه ورزشی را مورد بررسی قرار داد.
سرپرست اداره ورزش و جوانان با تاکید بر ممنوعیت استفاده و تجویز دارو و مکمل در باشگاهها تصریح کرد: هر گونه تجویز و پخش دارو و مکمل ها از سوی مربیان و استفاده آن توسط ورزشکاران ممنوع است.