سرپرست اداره ورزش و جوانان ضمن دیداربا معاون سیاسی، امنیتی واجتماعی فرمانداری قدس در خصوص حوزه کاری و مشکلات ورزشی پیش روی این شهرستان گفتگو کرد.


به گزار ش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ در این نشست صمیمانه عذیری معاون سیاسی امنیتی اجتماعی فرمانداری، با اشاره به ظرفیتها و استعدادهای ورزشی بی نظیر در سطح شهرستان بر شناسایی توانمندی و قابلیت های ورزشکاران و جوانان مستعد در این شهرستان تاکید کرد و گفت: از هیچ کمکی در جهت توسعه ورزش در این شهرستان دریغ نخواهم کرد.

حسن پارسافر گزارشاتی در خصوص سرانه ورزشی، تعداد باشگاهها ی خصوصی و دولتی، تعداد هیاتهای ورزشی، اقدامات صورت گرفته در حوزه ورزش و جوانان ارائه داد و افزود: شهرستان قدس از ظرفیت ها و استعداد ورزشی بی نظیری برخوردار می باشد.


در ادامه بررسی مشکلات فرهنگی، ورزشی، جوانان، ساماندهی اماکن ورزشی دولتی و خصوصی، شهرستان و همچنین تعامل و بهره گیری از امکانات و ظرفیتهای موجود در زمینه ارتقاء و حمایت از ورزش و جوانان از موضوعات اصلی جلسه فوق بود.