به همت اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس با همکاری شبکه بهداشت و درمان کارگاه آموزشی”تغذیه و فعالیت بدنی در پیشگیری و کنترل دیابت” در باشگاه ورزشی نهال برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ این برنامه آموزشی که با حضور حقیقی مسئول امور بانوان اداره و استقبال ۹۰ نفر از ورزشکاران همراه بود، کارشناسان شبکه بهداشت و درمان در رابطه با انواع دیابت، آمار دیابت در ایران و جهان، عوامل مهم در بروز دیابت، نقش فعالیت بدنی و تغذیه در پیشگیری و کنترل دیابت و … مطالبی را بیان کردند و به پرسش های حاضرین در این زمینه پاسخ دادند.

گفتنی است در پایان از حاضرین بصورت رایگان تست قند خون گرفته شد.