سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس با بازدید از سالن ورزشی شهید آقامحمدی در جریان وضعیت فعلی این سالن قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ حسن پارسافر در این بازدید یک روزه مواردی همچون نحوه حفاظت و نگهداری اماکن ورزشی توسط مدیران، وضعیت بازسازی، تعمیر و تجهیز، رعایت پروتکل های بهداشتی و نظافت اماکن، فعالیت مربیان و خدمات دهی به ورزشکاران استفاده کننده را مورد بررسی قرار داد.
در ادامه سرپرست اداره با بازدید از استخر آبشار و دیواره سنگنوردی در جریان وضعیت موجود این اماکن ورزشی قرار گرفت.