حسن پارسا فر در نخستین بازدید میدانی خود به عنوان سرپرست اداره ورزش وجوانان شهرستان قدس از مجموعه ورزشی شهدا بازدید بعمل آورد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ حسن پارسافر به همراه صادقی راد معاون اداری اداره ورزش و جوانان شهرستان، وضعیت پروژه زمین چمن مصنوعی (معروف به زمین خاکی ۳۰۰۰ متری) و سالن کشتی، مجموعه ورزشی شهدا و همچنین مشکلات بر سر راه احداث پروژه های ورزشی را مورد بررسی قرار داد.
حسن پارسافر در حاشیه این بازدید با اشاره به وجود استعدادهای زیاد ورزشی در میان ورزشکاران و جوانان شهرستان قدس اظهار داشت: امیدوارم با همکاری و حمایت مسئولین استانی و شهرستانی بتوانیم در کوتاهترین زمان ممکن پروژه های ورزشی را به پایان برسانیم تا مزایای آن نصیب جوانان این شهرستان شود.