احمد ارشدی ضمن حضور در اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس، به بازدید از کلیه ی واحدهای این اداره و بررسی عملکرد کارکنان پرداخت .

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ ارشدی مشاور مدیر کل به همراه ایرجی معاون توسعه امور ورزش، خرم رئیس بازرسی و عملکرد ارزیابی و پاسخگویی به شکایات ، آزاد مسئول پیگیری امور شهرستانهای غرب استان و نظر مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان از کلیه واحدهای اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس بازدید بعمل آورد.

در همین خصوص حسن پارسافر ضمن تبیین وضعیت موجود و تشریح چشم انداز آینده- مبتنی بر طرح ها و برنامه های پیش بینی شده در دو بخش ورزش و جوانان به بیان مشکلات و موانع رشد و توسعه ی ورزش در شهرستان قدس پرداخت.

وی همچنین گزارشی از نتایج کسب شده توسط ورزشکاران شهرقدسی در سومین المپیاد استعدادهای برتر کشور در رشته های مختلف ورزشی را در اختیار مسئولین قرار داد.