مراسم معارفه “حسن پارسا فر” به عنوان سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس برگزار و حکم او توسط “وحید گلی کانی” فرماندار این شهرستان اعطاء شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس، با حضور ارشدی مشاور مدیر کل، ایرجی معاون توسعه امور ورزش، خرم رئیس بازرسی و عملکرد ارزیابی و پاسخگویی به شکایات ، آزاد مسئول پیگیری امور شهرستانهای غرب استان و نظر مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، حسینی مسئول حراست غرب استان، هاشملو رئیس اداره ورزش و جوانان شهریار در محل فرمانداری این شهرستان انجام شد و طی آن، نادر ممیلو تودیع و حسن پارسافر به عنوان سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس معرفی شد.