مرحله اول کارگاه آموزشی قبل از ازدواج به همت اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس با همکاری مرکز مشاوره و تحکیم خانواده جهاد دانشگاهی الزهراء با مدرسی دکتر جواد خناری نژاد  برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ نادر ممیلو رئیس اداره، در خصوص برگزاری این دوره آموزشی گفت: مطابق طرح وزارت ورزش و جوانان و در راستای آموزش های ازدواج به جوانان، مرحله اول کارگاه آموزشی پیش از ازدواج با هدف توانمند سازی و مهارت افزایی جوانان و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و آماده سازی آنها برای زندگی بهتر با حضور نسرین طاهری نژاد مسئول امور فرهنگی و جوانان اداره ورزش و جوانان در سالن ورزشی افق مهر اجرایی شد.

خناری نژاد مدرس این دوره با سرفصلهای آشنایی با مهارتهای خودشناسی- انتخاب هسر و معیارهای آن- آشنایی با مبانی ازدواج- راهکارهای تسهیل موانع ازدواج- آسیبهای قبل از ازدواج و ضرورت مشاوره پیش از ازدواج با حاضرین به گفتگو پرداخت.