۶ ژیمناستیک کار پسر شهرستان قدس با نظر کادر فنی در رده های سنی جوانان و امید به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

به گزارش روابط اداره ورزش جوانان شهرستان قدس؛ با نظر سرمربی تیم ملی تعدادی از ورزشکاران ژیمناست شهرقدسی به اردوی تیم ملی کشور دعوت شدند که از این تعداد هومن جعفری- پرهام دوست محمدی- امیر حسام قره باش- امیرحسین کاظمی- مهدیار سلمانی (تیم ملی رده سنی امید) و علی اسدی در رده سنی جوانان از ورزشکاران این شهرستان محسوب می شوند.

شایان ذکر است: مسئولیت کادر فنی تیم ملی ژیمناستیک تحت نظر مسعود جودی سرمربی تیم ملی بوده که وی از مربیان به نام این شهرستان است.