محمدرضا خسرونژاد ژیمناست ارزنده شهر قدسی به مربیگری مسعود جودی همراه تیم ملی ژیمناستیک هنری جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا به قطر رفتند.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ تیم ملی ژیمناستیک هنری کشورمان برای شرکت در رقابتهای قهرمانی آسیا عازم قطر شد. محمدرضا خسرونژاد، سعیدرضا کیخا، محراب احمدکهنی، سیدمحمد شفیعی، مهدی الفتی و محمدرضا حمیدی به عنوان ورزشکار با بهترین ژیمناست های آسیا به رقابت می پردازند.

محمدرضا خیرخواه به عنوان سرمربی، مبین ابراهیمی به عنوان مربی و عزیز افضلی فرد به عنوان سرپرست تیم ملی هدایت ملی پوشان را برعهده خواهند داشت. همچنین حمیدرضا هاشمی، سیدامید شیخ احمدی و ناصر گلچین به عنوان داور قضاوت این دوره از رقابتها را برعهده دارند.

گفتنی است: تیم های برتر مسابقات قهرمانی آسیا و ۱۶ نفر برتر مجموع شش اسباب سهمیه حضور در پیکارهای قهرمانی جهان در انگلیس را کسب خواهند کرد.