رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس گفت: شهرستان قدس یکی از مناطق تاثیر گذار حوزه ورزشی در سطح استان تهران محسوب می شود که در این راستا هیاتهای ورزشی می توانند نقش بسزایی در تحرک سلامتی و کشف استعدادهای برتر داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ نادر ممیلو در نشست با هیاتهای ورزشی این شهرستان عنوان کرد: در حال حاضر ۳۲ هیات ورزشی در این شهرستان فعال بوده که می توان با همکاری این هیات ها برای ورزش شهرستان برنامه ریزی های مدونی انجام داد، تا ورزش بیش از پیش در این شهرستان توسعه و گسترش پیدا کند.

نادر ممیلو بر ضرورت پشتیبانی از ورزش قهرمانی، همگانی و همکاری کلیه هیاتهای ورزشی در این امر مهم تاکید کرد و گفت: می بایست هیاتهای ورزشی پیش از گذشته فعالیت خود را در دو بخش همگانی و قهرمانی گسترش دهند و به منظور تقویت انعکاس اخبار و رویدادهای ورزشی هیات خود روابط عمومی را معرفی نمایند.

در پایان هر یک ازهیات های ورزشی به بیان نقطه نظرات، پیشنهادات و مسائل پیش روی هیات ها پرداختند و هر کدام راهکاری های مناسب جهت تقویت و توسعه و ارتقای ورزش سطح ورزش را ارائه دادند.