نکولعل آزاد با بیان اینکه یکی از روش های توسعه در ورزش قهرمانی توجه به بخش پایه است گفت: در شهرستان قدس هیاتهای ورزشی با همکاری اداره آموزش و پرورش شهرستان در صدد هستند تا توسعه ورزش قهرمانی را از رده پایه آغاز کنند که در این خصوص رویکرد خوبی بدست آمده است.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ نکولعل آزاد مسئول پیگیری امور ادارات ورزش و جوانان غرب استان در نشست با نادر ممیلو رئیس و کارکنان اداره با تاکید بر تقویت پایگاه قهرمانی در این شهرستان گفت: یکی از مهمترین دستاوردهای پیشکسوتان ورزشی، توجه به بخش پایه بوده است چرا که برای رشد ورزش قهرمانی نباید از این موضوع غافل شد بلکه باید رده های پایه مورد تقویت قرار گیرند.

وی ضمن تاکید بر اینکه تسلط واحدهای اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس در این زمینه مطلوب و کارآمد بوده است گفت: تسلط کارکنان ادارات در واحدهای مربوطه یکی از رویکردهای این دستگاه محسوب می شود که توانسته عملکرد ارزشمندی را از خود به جای بگذارد.

همچنین نادر ممیلو رئیس اداره ورزش و جوانان ضمن قدردانی از حضور مسئول پیگیری امور ادارات ورزش و جوانان غرب استان در شهرستان قدس بیان کرد: یکی از مشکلات مهم ورزش شهرستان قدس مربوط به ماده ۸۸ و بودجه می باشد که از مسئولان اداره کل می خواهیم مشکل را برطرف کنند.

در پایان نکولعل آزاد مسئول پیگیری امور ادارات ورزش و جوانان غرب استان به همراه نادر ممیلو رئیس و یداله کرمی معاون فنی ورزشی اداره از اماکن ورزشی این شهرستان (استخر آبشار، دیواره سنگنوردی، سالن ورزشی شهید آقامحمدی، مجموعه ورزشی شهدا، مجموعه ورزشی چند منظوره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی هفت جوی)  بازدید بعمل آوردند.