هیات ژیمناستیک شهرستان قدس بعنوان هیات برتر در سال ۱۴۰۰ معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ بر اساس ارزیابی بعمل آمده از عملکرد هیات ژیمناستیک شهرستانهای استان تهران در سال ۱۴۰۰، هیات ژیمناستیک شهرستان قدس به ریاست دکتر مسعود جودی رتبه برتر را کسب نموده و در سال ۱۴۰۰ بعنوان هیات برتر معرفی شد.

متن تقدیر نامه به شرح ذیل است

جناب آقای دکتر مسعود جودی

ریاست محترم هیات ژیمناستیک شهرستان قدس

پیشرفت ژیمناستیک این دیار بی شک مرهون حضور ارزشمند کسانی چون شماست که بی دریغ قدم در پرورش استعدادهای ژیمناستیک این دیار گذاشته اند.

نظر به تلاش بی وقفه تان در راه فعال سازی و توسعه ژیمناستیک آن شهرستان پرورش قهرمانان و ملی پوشان متعدد بعنوان هیات فعال سال ۱۴۰۰ استان تهران این لوح به شما اهدا می گردد. باشد که از این پس نیز در پناه خداوند یکتا دستان مهربانتان یاری گر فرزندان این خاک باشد.

رضا شاه کرمی – سرپرست هیات ژیمناستیک استان تهران